Reply To: New GP premium update

Home Forums Support New GP premium update Reply To: New GP premium update

#161585
mapsarska

Hello Tom

Also have problem with updating.

Aktualizacja wtyczki „GP Premium” (1/1)

Pobieranie aktualizacji z **

Wystąpił błąd przy aktualizacji GP Premium: Pobieranie nie powiodło się. Unauthorized

May the problem occur because we moved our site to different domain?